جزئیات شاخص و معاملات بورس امروز دوشنبه 20 بهمن ماه 99

به گزارش مجله نماشو، شاخص کل امروز کار خود را در مدار صعودی آغاز کرد، اما شرایط با روز گذشته فرق می نماید و نماد های قرمزرنگ این بار پرتعداد ظاهر شده اند و اغلب نماد های کوچک در فرایند صعودی بازار همراهی نمی نمایند. بعد از گذشت 30 دقیقه از آغاز بازار امروز شاخص کل رشد 24 هزار واحدی را تجربه می نماید و 2.07 درصد افزایش پیدا نموده. در حالی که شاخص هم وزن تنها 24 صدم درصد رشد دارد. تا این لحظه نماد های فارس، فولاد، فملی، شستا، کچاد، کگل و تاپیکو بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص کل گذاشته اند.

جزئیات شاخص و معاملات بورس امروز دوشنبه 20 بهمن ماه 99

رشد شاخص در بازار نسبتا قرمز

به گزارش خبرنگاران، در ساعات اولیه آغاز به کار بازار امروز، اکثریت در بورس با نماد های قرمزرنگ است. به طوری که از مجموع 312 نماد معامله شده در این ساعات، 167 نماد با کاهش قیمت سهام روبرو شده اند و 145 نماد که شاخص ساز ها را شامل می شوند، در مدار صعودی حرکت می نمایند. در بازار فرابورس هم شرایط مشابهی را شاهد هستیم. از مجموع 214 نماد معامله شده در ساعات اولیه، 125 نماد ارزش سهام خود را نسبت به روز گذشته از دست داده اند و 89 نماد صعودی هستند.

نقشه بازار در ابتدای معاملات روز دوشنبه 20 بهمن ماه (برای مشاهده در ابعاد عظیمتر، روی عکس کلیک کنید)

آنالیز نقشه بازار نشان می دهد بازار امروز به دو نیمه تقسیم شده و نصف آن که شرکت های عظیم هستند در مدار صعودی حرکت می نمایند، اما نصفه دیگر که اغلب شرکت های و گروه های کوچک را تشکیل می دهند، نزولی هستند. به همین خاطر سمت راست نقشه بازار امروز به رنگ قرمز درآمده است. بیشترین آمار معاملات در ساعات اولیه مربوط به گروه صندوق های سرمایه گذاری ETF است. دو صندوق دولتی امروز شرایط خوبی را تجربه می نمایندو پالایش در آستانه تشکیل صف خرید واقع شده است و دارا یکم هشت درصد رشد نموده است. در گروه خودرو و ساخت قطعات، خساپا و خودرو کمی افزایش قیمت دارند، اما دیگر نمادهای گروه از جمله خرینگ، خکار و خموتور به رنگ قرمز درآمده اند. فرآورده های نفتی امروز سراسر سبزرنگ هستند، با این تفاوت که خبری از صف خرید نیست. شپنا و شبندر بیش از چهار درصد و شتران و شبریز حدود سه درصد رشد نموده اند. در گروه فلزات اساسی برای لیدرها یعنی فولاد و فملی صف خرید سنگین تشکیل شده و دیگر نمادها هم عموما صعودی هستند. محصولات شیمیایی هم شرایط مشابهی دارند. شاهد تشکیل صف خرید برای تاپیکو و فارس و فرایند صعودی قیمت سهام در دیگر نمادهای شیمیایی هستیم. هولدینگ ها و بانک ها امروز با رنگ سبز به تابلو آمده اند و عموما نمادهای این دو گروه بین دو تا چهار درصد افزایش قیمت نسبت به روز گذشته دارند. دیگر گروه های بورسی امروز فرایند ثابتی ندارند و در بینشان کلی نماد قرمزرنگ به چشم می خورد.

سفار؛ سنگین ترین صف خرید بازار

سیمان فارس امروز سنگین ترین صف خرید بازار را شاهد است. حدود هزار سهامدار بورس برای خرید 3.9 میلیون سهام سفار به ارزش 55 میلیارد تومان صف کشیدند و تا سرانجام معاملات فروشنده ای پیدا نشد. فولاد با صف خرید 34 میلیاردی در رتبه دوم و پالایش با صف خرید 30 میلیاردی در رتبه سوم سنگین ترین صف های خرید قرار دارند. کاوه، پارند، شیران، شفارس، کزغال، سپیدار، سمگا، رافزا و بنو دیگر نماد های دارای صف خرید در بازار امروز هستند.

کدما؛ سنگین ترین صف فروش بازار

نماد گروه معدنی دماوند همچنان در صدر فهرست سنگین ترین صف های فروش واقع شده است. ارزش صف فروش امروز کدما به حدود 150 میلیارد تومان می رسد. پرداخت با صف فروش 46 میلیاردی در رتبه دوم و حتوکا با صف فروش 25 میلیارد تومانی در رتبه سوم واقع شده است. در بازار امروز بکاب، کسرام، وسخراج، گدنا، چخزر، شتوکا، بپاس و زنگان از دیگر نماد های دارای صف فروش هستند.

یک چهارم بازار در صف فروش

تا سرانجام معاملات امروز، 162 نماد که 25 درصد بازار سرمایه را تشکیل می دهند، صف فروش داشتند. تعداد این صف ها در نیمه معاملات بیشتر بود، اما تا سرانجام معاملات بعضی صف های فروش جمع آوری شدند. ارزش کل این صف ها در ساعات سرانجامی به حدود هزار و 450 میلیارد تومان رسید. ارزش صف های کمتر و حدود هزار و 300 میلیارد تومان بود. تا سرانجام معاملات 140 نماد که 22 درصد بازار را تشکیل می دهند به صف خرید رسیدند تا سهامدارانشان را با رشد پنج درصدی قیمت خشنود نمایند.

شاخص ساز ها بورس را سبز نگه داشتند

شاخص کل بورس تهران در سرانجام معاملات امروز دوشنبه 20 بهمن ماه با رشد 22 هزار و 302 واحدی به رقم یک میلیون و 192 هزار و 834 واحد رسید. در این روز با اینکه شاخص کل 1.91 درصد رشد کرد، اما اغلب نماد های بازار قرمزرنگ بودند و شاخص هم وزن 20 صدم درصد کاهش داشت. موردی که نشان می دهد رشد امروز شاخص کل بورس تنها مدیون نماد های شاخص ساز است که از جمله آن ها می توان به فارس، فولاد، فملی، کگل، شستا، کچاد و تاپیکو با بیشترین تاثیر بر رشد شاخص کل اشاره نمود.

نقشه بازار در سرانجام معاملات روز دوشنبه 20 بهمن ماه (برای مشاهده در ابعاد عظیمتر، روی عکس کلیک کنید)

نقشه بازار تا سرانجام معاملات رفته رفته رنگ قرمز بیشتری به خود گرفت. این موضوع را کامل می تواند در گروه صندوق های سرمایه گذاری که چکیده ای از کل گروه های بورسی هستند مشاهده کرد. اغلب صندوق های سرمایه گذاری سهامی امروز نزولی بودند. البته دو صندوق دولتی به مدار صعودی افتاده و دوباره شاهد تشکیل صف های خرید پیاپی برای دارا یکم و پالایش هستیم. امروز قیمت هر واحد پالایش به هشت هزار و 800 تومان رسید. در گروه خودرو و ساخت قطعات نماد های عظیم مثل خساپا، خودرو، خگستر و خپارس صعودی بودند و برای نماد های خبهمن، خفنر و خزر صف خرید تشکیل شده بود، اما دیگر نماد ها همگی با فرایند نزولی به کار خود سرانجام دادند. فملی و فولاد تا سرانجام ساعت معاملات صف خرید خود را حفظ کردند. اغلب نماد های فلزی بعد از کاهش سنگینی که پشت سر گذاشتند، امروز شاهد افزایش قیمت سهام خود بودند. فرآورده های نفتی امروز سبزرنگ بودند و برای شپنا صف خرید تشکیل شد. محصولات شیمیایی هم بازار متعادلی را تجربه کردند که در بینشان تاپیکو و فارس با صف خرید کار خود را به سرانجام رساندند. در گروه بانک ها و موسسات اعتباری اغلب نماد ها از جمله عظیمتر هایی مثل وبملت، وبصادر، وتجارت و وپارس صعودی بودند. قندی ها، هولدینگ ها و اسخراج کانه های فلزی بجز تاصیکو و کاما از دیگر گروه های سبز بازار به حساب می آِیند. در طرف مقابل انبوه سازی ها، غذایی ها، نیمی از دارویی ها، بیمه ها، ماشین آۀات، زراعت، نهاد های اقتصادی و ساخت محصولات فلزی و ... اغلب قرمزرنگ بودند.

افزایش امیدوارنماینده ارزش معاملات به 16 هزار میلیارد

معامله گران بورس امروز بیش از 13 میلیارد و 319 میلیون سهام و اوراق اقتصادی را در قالب یک میلیون و 239 هزار معامله به ارزش 12 هزار و 700 میلیارد تومان دادوستد کردند. همچنین در بازار فرابورس شاهد معاملات 20 هزار و 500 میلیارد تومان بودیم که البته از این رقم حدود 16 هزار و 700 میلیارد تومان مربوط به اوراق دولتی مثل اراد و افاد بود و سه هزار و 800 میلیارد تومان سهام دادوستد شد. با این حساب می توان گفت مجموع معاملات خرد بازار سرمایه امروز رقمی حدود 16 هزار و 500 میلیارد تومان بود که افزایش قابل توجهی نسبت به روز گذشته داشته و نکته امیدوارنماینده ای به حساب می آید. امروز شستا، خودرو، خساپا، شپنا، خگستر، برکت و شتران به ترتیب پرتراکنش ترین نمادهای بورسی و سپیدار، وسپهر، زملارد، شاروم، کزغال، ذوب و بپیوند پرتراکنش ترین نمادهای فرابورسی بودند.

خروج 700 میلیارد تومان پول از بورس

با وجود رشد شاخص بورس، امروز سهامداران حقیقی ترجیح دادند سهام خود را فروخته و پولشان را از بورس خارج نمایند. مقدار خروج پول حقیقی در معاملات امروز حدود 702 میلیارد تومان بود که می تواند به معنای حمایت حقوقی ها هم باشد. بیشترین حمایت حقوقی و خروج پول حقیقی امروز در نماد های شستا، خودرو، خساپا، فملی، وبملت، وسپهر، خگستر، فولاد، ذوب و شتران رخ داده و در طرف مقابل در نماد های سبهان، شپنا، وپارس، وهنر، قنقش، سخاش، فارس، فاسمین، کاوه و مبین شاهد ورود پول حقیقی بودیم.

منبع: فرارو
انتشار: 4 تیر 1401 بروزرسانی: 4 تیر 1401 گردآورنده: namasho.ir شناسه مطلب: 3179

به "جزئیات شاخص و معاملات بورس امروز دوشنبه 20 بهمن ماه 99" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات شاخص و معاملات بورس امروز دوشنبه 20 بهمن ماه 99"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید