رمز و راز مرگ چنگیزخان

به گزارش مجله نماشو، چنگیز خان مغول؛ نامی آشنا برای ایرانیان. شهرت عالم گیر این خان مغول برکسی پوشیده نیست، آنچه، اما تا امروز و پس از گذشت تقریبا 800 سال از مرگ چنگیز خان نامعلوم است، علت مرگ و محل دفن اوست.

رمز و راز مرگ چنگیزخان

یک امپراتور همیشه ایستاده نمی میرد، بلکه شاید تب کند و در بستر بیماری بمیرد. روایت های زیادی در مورد علت مرگ چنگیزخان مغول وجود داشت. یک تحقیق تازه می گوید، خان مغول در اثر طاعون خیارکی مرده است.

چنگیز خان مغول؛ نامی آشنا برای ایرانیان. شهرت عالم گیر این خان مغول برکسی پوشیده نیست، آنچه، اما تا امروز و پس از گذشت تقریبا 800 سال از مرگ چنگیز خان نامعلوم است، علت مرگ و محل دفن اوست.

چندین افسانه و روایت در مورد مرگ چنگیز خان وجود دارد؛ افسانه هایی ساخته دوست یا دشمن. آن ها که می پرستیدندش مرگی قهرمانانه و پهلوانانه به او نسبت داده اند و آن ها که از او متنفر بوده اند علت و روندی دیگر برای مرگش یافته اند:

یک روایت مشهورتر از بقیه می گوید، چنگیز خان از اسب به زمین افتاده و در اثر خونریزی داخلی مرده است؛ مرگی در قامت فرمانراوای جنگجو! روایت دیگری برگرفته از منابع روسی می گوید، او در نبردی علیه تانگوت ها (تنغوت ها) در میدان نبرد از اسب به زمین افتاده و کشته شده؛ در خور یک خان مغول!

افسانه دیگری مرگ او را در اثر ضربه خنجری می داند که شاهزاده خانم تانگوتی اسیر شده به دست مغول ها به او وارد کرده است، هنگامی که خان مغول قصد تجاوز به او را داشته است؛ شاید روایتی ساخته و پرداخته از سوی دشمنان!

آنچه در تمامی این روایات مشترک است این است که فرمانروا در بستر خواب و بیماری نمرده است؛ در اثر مرگی خفت بار و نه چندان شایسته یک کشورگشا!

اما حالا نتایج تحقیق پژوهشگران دانشگاه آدلاید استرالیا نشان می دهد که فرمانروای نیمی از آسیا، فاتح سرزمین هایی از اقیانوس آرام تا دریای خزر، نه به زخم شمشیر و نه ایستاده و در نبرد که در اثر طاعون خیارکی مرده است.

مهمترین منبع محققان دانشگاه آدلاید تاریخ یوآن است؛ یکی از آثار تاریخی رسمی چین که به نام 24 تاریخ چین هم شناخته می شود. این کتاب درباره دودمان مینگ، و تحت رهبری سونگ لیان (1310-1381) نوشته شد یعنی تقریبا 150 سال پس از مرگ چنگیز خان.

یوآن سلسله ای است که نوه چنگیز خان آن را تأسیس کرد. طبق داده های تاریخ یوآن، بین 18 تا 25 اوت سال 1227 میلادی، چنگیز خان در حین یک لشکرکشی علیه شیای غربی (امپراتوری تنغوت یا تانگوت) به یک بیماری مبتلا شده و در عرض 8 روز در اثر این بیماری که با تب همراه بوده، مرده است.

محققان تا به امروز بر این باور بودند که بیماری که چنگیز خان در آن سال به آن دچار شده بوده، حصبه بوده است. اما این نظریه مخالفان زیادی دارد، چون نشانه های معمول بیماری مانند دل درد و تهوع هیچ کجا ذکر نشده اند، بلکه به گفته پژوهشگران، نشانه های بیماری که تشریح شده اند، بیشتر با بیماری طاعون خیارکی همخوانی دارند.

افزون بر این، محققان به یک منبع تاریخی دیگر هم اشاره می کنند که در آن یک شمن در سال 1226 هزاران سرباز چنگیز خان را که به طاعون مبتلا شدند با دارو های گیاهی نجات داده است؛ یعنی درست یک سال پیش از مرگ چنگیز خان.

مرگ سیاه یا همان اپیدمی طاعون از نوع طاعون خیارکی، ویرانگرترین اپیدمی تاریخ بود که در اوج خود در بین سال های 1347 تا 1350 میلادی اروپا را هم درنوردید. گفته می شود که این اپیدمی در آن سال ها 30 تا 60 درصد جمعیت اوراسیا (اروپا-آسیا) را کشته است. شیوع طاعون، اما تنها به قرن 14 محدود نمی شود.

با در نظر دریافت این موضوع که چنگیز خان در آن سال ها تقریبا 65 ساله بوده و لشکرکشی علیه تانگوت ها در شمال چین هم توان چندانی برای او باقی نگذاشته بود و با استناد به دو منبع یادشده، این گزینه که او در سال 1227 در اثر ابتلا به طاعون مرده است منطقی تر به نظر میآید.

تموچین در زمان مرگ بر نیمی از آسیا فرمانروایی می کرد و احتمالا تصور اینکه این فرمانروا هم در اثر یک بیماری که خدم و حشم و مردم عادی را از پا درآورده، کشته شود، برای نزدیکان، هواداران و زیردستان او قابل تحمل نبوده است. مرگ در اثر طاعون مرگ قهرمانانه و درخوری برای چنگیز به شمار نمی رفته.

محققان بر این باورند که نزدیکان چنگیز خان از بیم اینکه شنیدن علت مرگ فرمانروا، روحیه سربازان را تضعیف کند، علت مرگ را پنهان کرده و احتمالا علتی درخورتر دست و پاکرده اند. احتمال می رود که آن ها مرگ چنگیز خان را حتی در ابتدا مخفی نگه داشته اند تا خطری برای لشکرکشی پیش نیاید.

با این حال پژوهشگران تأکید می کنند که هرگز به طور قطعی پی به علت مرگ چنگیز خان نخواهند برد مگر اینکه به بقایای جسد او دسترسی داشته باشند که این اتفاق هم احتمالا هرگز روی نمی دهد.

در آن زمان بیشتر به دلیل باور ها (مذهبی) مکان دفع فرمانروایان مخفی می ماند و آن ها در مکان هایی دور از دسترس به خاک سپرده می شدند.

مغول ها از جمله بر این باور بودند که جنازه فرمانروا نیروی خدایی خود را پس از مرگ هم در خود حمل می کند و به همین دلیل باید از بقایای او محافظت شود و جسد در مکانی به خاک سپرده شود که رسیدن به آن آسان نیست؛ مثلا در بالای کوه جایی که آن ها به هدف غایی خود یعنی رسیدن به آسمان، نزدیکتر می شدند.

بر پایه یک افسانه یا بهتر بگوییم روایت وحشتناک، چنگیز خان از نزدیکانش خواسته است که او را بدون هیچ علامت و نشانه مشخصی از محل دفن، به خاک بسپارند. به این ترتیب ملازمان سختی های فراوانی را به جان خردیدند که مکانی بیابند که قابلیت مخفی ماندن را داشته باشد.

طبق این روایت پس از آن بردگانی که آرامگاه را ساخته بودند، همگی به قتل رسیدند و پس از آن ها سربازانی که آن ها را همراهی کرده بودند هم به قتل رسیدند و تنها شمار کمی از نزدیکان باقی ماندند که محل دقیق دفن را می دانستند. احتمالا آن ها هم این راز را با خود به گور بردند. نامعلوم بودن محل دفن چنگیز دلیل دیگری است بر اینکه علت مرگ او هم در هاله ای از افسانه فرورفته است.

تاریخ پژوهان زیادی بر این باورند که چنگیزخان جایی در نزدیکی زادگاهش در استان خنتی در شمال شرق در مغولستان دفن شده، جایی که جانشینانش هم در همان مکان به خاک سپرده شده اند. اطلاع بیشتری، اما در دست نیست.

آلبرت یومین لین از دانشگاه کالیفرنیا در سن دیه گو در سال 2015 یک پروژه را راه اندازی کرد که هرکسی می توانست در آن شرکت کند؛ با علامت گذاری محل بالقوه دفن چنگیز خان بر روی عکس های ماهواره ای.

هزاران نفر تا به امروز در این پروژه شرکت کرده اند که علامت گذاری هایشان پژوهشگران را به ده ها سایت و مکان باستانی هدایت کرده است. شاید محل دفن چنگیز هیچ گاه پیدا نشود، ولی شاید این پروژه ده ها یافته باستان شناسی تازه به دست دهد.

محققان معتقدند در مورد امپراتور ها و فرمانروایان دیگر که مرگ های افسانه واری به آن ها نسبت داده می شود باید تحقیق کرد و دید آیا مرگ در اثر یک بیماری همه گیر نبوده یا اصلا شاید پایشان لیز خورده یا موقع خواب از تخت پایین افتاده و جان سپرده باشند.

چنگیز خان با نام اصلی تموچین در سال 1162 میلادی به دنیا آمد. خان مغول در سال 1206 با فتح بخش های زیادی از آسیا شامل چین، روسیه، ایران و خاورمیانه و همچنین اروپای شرقی، امپراتوری مغول را پایه گذاری کرد که دو و نیم برابر از امپراتوری روم گسترده تر بود.

او پدربزرگ قوبلای خان اولین امپراتور از سلسله یوان در چین و هولاکو خان، نخستین ایلخان در ایران بود. میراث برجای مانده از خان مغول تا به امروز چیست؟ تحقیقی که در سال 2003 در مجله The American Journal of Human Genetics منتشر شد، این فرضیه را مطرح می کند که تقریبا از هر 200 نفر انسان روی زمین یک نفر احتمالا از نسل مستقیم اعوان و انصار چنگیز خان است.

منبع: فرادید
انتشار: 1 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 3 اردیبهشت 1401 گردآورنده: namasho.ir شناسه مطلب: 3168

به "رمز و راز مرگ چنگیزخان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رمز و راز مرگ چنگیزخان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید