متن کامل پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال

به گزارش مجله نماشو، اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال روز گذشته (چهارشنبه) با خاتمه یافتن مهلت اعضای مجمع برای ارسال تغییرات پیشنهادی یک قدم دیگر پیش رفت. حالا می توان امیدوار بود با سرعت بیشتر در دستور کار هیئت رئیسه برای تایید و سپس رای گیری در مجمع فدراسیون برای تصویب و ارائه آن به فیفا قرار گیرد تا شرایط برگزاری انتخابات فراهم گردد.

متن کامل پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال

فرایند اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال از سال گذشته و با حضور نمایندگان فیفا و AFC شروع شد، اما به مرحله اجرا نرسید تا پس از تعیین تاریخ 25 اسفندماه 98 برای برگزاری انتخابات، تعیین گردد فیفا چندین بار پیگیر تایید اساسنامه جدید بوده و حالا نیز تا اصلاح نشدن آن، اجازه برگزاری انتخابات را نمی دهد. از همین رو انتخابات لغو شد تا اصلاح اساسنامه در دستور کار قرار بگیرد و حالا پیش نویس اولیه آن برای ارائه به هیئت رئیسه آماده شده است.

مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال از اعضای مجمع خواسته بود پیشنهادات خود را در فرآیند اصلاح اساسنامه تا تاریخ 27 فروردین ماه ارسال نمایند. بخشی از این پیشنهادات به فدراسیون فوتبال رسیده که موارد مورد نظر اعضای مجمع است. هر چند پیش نویس اولیه اساسنامه نیز طبق آنچه فیفا خواسته بود آماده شده و قرار است به زودی همراه با پیشنهادات اعضای مجمع در اختیار هیئت رئیسه قرار گیرد تا پس از تایید نهایی، برای مجمع ارسال گردد.

در این بین تغییرات کلی و جزئی زیادی در اساسنامه به وجود آمده است که شامل بخش های مهمی می گردد. از جمله تغییر در ماده یک اساسنامه که مربوط به نام و تشکیلات حقوقی است و ذیل آن به تعریف صندلی حقوقی فدراسیون پرداخته است. این ماده در دو بخش مجزا پیشنهاد شده که در پیشنهاد اول آمده است؛

1- فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده می گردد، طبق قانون الحاق به موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی ایجاد و به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح در رشته های ورزشی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی تشکیل شده و در چارچوب این اساسنامه با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی فعالیت می نماید.

پیشنهاد دوم برای تغییر این ماده نیز تعریفی نزدیک به همین تعریف دارد، اما در این پیشنهاد آمده است؛ فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده می گردد طبق ماده 584 قانون تجارت تشکیل و به عنوان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 41727 و شناسه ملی 14006789423 به ثبت رسیدهو به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح در رشته های ورزشی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی تشکیل شده و در چارچوب این اساسنامه، با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و رعایت قوانین و مقررات ملی وبین المللی فعالیت می نماید.

در تغییرات بخش اول این اساسنامه که یکی از پر چالش ترین بخش هاست و به تعریف دولتی یا غیر دولتی بودن فدراسیون می پردازد، در ماده 2 و 3 آمده است که؛ 2- فدراسیون دارای شخصیت حقوقی مستقل برای تصمیم گیری در امر فوتبال است. 3-فدراسیون از نظر اداری و اقتصادی و استخدامی تابع مقرراتی است که در چارچوب اختیارات قانونی به تصویب مجمع عمومی می رسد.

اساسنامه پیشنهادی بخش های متنوع زیادی دارد، اما در قدم اول باید بخش های پر بحث و چالش برانگیز آن را مورد آنالیز قرار داد، درست مانند ماده 19 که ذیل فصل پنجم و مجمع عمومی به اعضای مجمع و آرای آن ها ارتباط دارد.

در ماده 19 با تغییرات عمده ای نسبت اساسنامه سال 90 روبرو می شویم که شاید مهم ترین آن حذف وزیر ورزش و جوانان و معاون او از میان اعضای مجمع باشد. هرچند در این اساسنامه پیشنهادی هنوز یک نفر به عنوان نماینده وزارت ورزش و جوانان حق حضور در مجمع را دارد.

سهمیه باشگاه ها با تغییرات فراوانی در شکل حضور آن ها و البته تعداد نمایندگان این بخش روبرو شده که این تغییرات شامل افزایش سهمیه بانوان نیز، می گردد. بانوان حتی در میان نماینده مربیان، داوران و بازیکنان نیز سهمی برابر با آقایان دارند تا به این شکل احتمالاً شاهد حضور پررنگ آن ها در مجمع آینده باشیم. در این میان دیگر اعضای ایرانی کمیته های اجرایی AFC یا فیفا نمی توانند در مجمع حضور پیدا نمایند که حذف این بخش نیز یکی دیگر از تغییرات خواهد بود، اما افزایش نفرات مجمع از 75 عضو به 93 عضو، می تواند به قدرت مجمع بیفزاید. در بخش مجمع تغییرات دیگری نیز از جمله شرایط برگزاری مجامع مختلف ایجاد شده که جزئیات قابل پرداخت در این مقطع نیست.

ذیل فصل ششم اساسنامه پیشنهادی که مربوط به هیئت رئیسه است، تغییرات قابل توجهی ملاحظه می گردد. ماده 31 که مربوط به ترکیب هیئت رئیسه است، حذف یکی از نواب رئیس و همچنین تغییر در شکل هیئت رئیسه را به دنبال داشته که البته با افزایش تعداد نفرات همراه خواهد بود.

در این بخش دو پیشنهاد برای ترکیب هیئت رئیسه وجود دارد که در پیشنهاد اول شامل 13 نفر می گردد که در بخش الف. توسط مجمع انتخاب یا برکنار می شوند. این اعضا شامل 1-رئیس فدراسیون 2-نایب رئیس فدراسیون 3-نایب رئیس امور بانوان 4-یک نفر عضو به عنوان نماینده هیئت های استان ها 5-یک نفر عضو به عنوان نماینده باشگاه های حاضر در مسابقات فوتبال 6-یک نفر عضو به عنوان نماینده باشگاه های حاضر در مسابقات فوتسال 7-چهار نفر عضو به عنوان کارشناس که سابقه فوتبالی دارند؛ همچنین در بخش ب. پیشنهاد شده است رئیس سازمان لیگ و دبیر کل فدراسیون فوتبال به عنوان اعضای انتصابی در هیئت رئیسه حضور داشته باشند.

پیشنهاد دوم، اعضای انتخابی و انتصابی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را با 11 عضو تعریف نموده که در آن اعضا شامل 1-رئیس فدراسیون 2-نایب رئیس فدراسیون 3-نایب رئیس امور بانوان 4-یک نفر عضو به عنوان نماینده هیئت های استان ها 5-یک نفر عضو به عنوان نماینده باشگاه های حاضر در مسابقات فوتبال 6-یک نفر به عنوان نماینده بانوان 7-سه نفر عضو به عنوان کارشناس که سابقه فوتبالی دارند و همچنین پیشنهاد عضویت رئیس سازمان لیگ و دبیر کل فدراسیون فوتبال به عنوان نفرات انتصابی در این پیشنهاد، به قوت خود باقی است. در هر دو پیشنهاد نیز شرایط استعفا، برکناری یا هرگونه تغییر اعضای هیئت رئیسه ذیل این دو پیشنهاد آمده است.

در بخش هیئت رئیسه تغییرات زیادی در جزئیات ایجاد شده که کاهش سن و فراهم شدن شرایط حضور افراد به شرط اینکه کمتر از 30 سال نباشند و البته افزایش سقف سنی تا 66 سال، حذف پیش شرط سابقه مدیریتی و همچنین محدود کردن حضور آن ها بیش از دو دوره متوالی از نکات قابل توجه در این بخش است. پیش تر حداقل و حداکثر سن برای حضور در هیئت رئیسه 35 و 65 بود.

ذیل ماده 33 که مربوط به ثبت نام و عضویت در هیئت رئیسه می گردد، شرایط با تغییرات چشمگیری روبرو شده است. از جمله اینکه نامزد ریاست فدراسیون به جای معرفی از سوی 10 عضو مجمع، می تواند با معرفی یک عضو حقوقی مجمع و البته تایید 7 عضو دیگر در انتخابات حضور پیدا کند. نامزد های نواب رئیسی و اعضای هیئت رئیسه نیز به همین شکل می توانند در انتخابات شرکت نمایند، با این تفاوت که هر کدام از آن ها به جز معرفی کتبی از یک عضو حقوقی مجمع، احتیاج به تاییدیه 5 عضو دیگر خواهند داشت. شرایط برگزاری جلسات، اختیارات و مصوبات هیئت رئیسه نیز تغییراتی را به همراه داشته است.

در ماده 38 اساسنامه پیشنهادی که مربوط به نامزد های ریاست فدراسیون فوتبال است، پیش شرط داشتن حداقل 10 سال سابقه مدیریتی که باید 5 سال آن در ورزش باشد، به قوت خود باقی است، اما جالب اینکه فضا حتی برای حضور افرادی که 30 سال سن دارند، فراهم خواهد بود تا بلکه با کمتر شدن محدودیت سنی، شاهد حضور چهره های جوان تری در انتخابات و حتی ریاست فدراسیون فوتبال باشیم. شرط سنی ریاست حداقل 30 و حداکثر 66 سال اعلام شده در حالی که پیش تر 35 و 65 سال بود.

بخش هفتم اساسنامه پیشنهادی فدراسیون فوتبال به معرفی و شرایط کمیته های دائمی و موقت اختصاص دارد. شاید مهم ترین تغییری که در این بخش و ذیل ماده 40 آن قابل مشاهده است، کاهش چشمگیر تعداد کمیته هاست که پیش از این در اساسنامه 16 کمیته به چشم می خورد که البته بخشی از آن ها غیرفعال بودند و در صورت تایید و تصویب این اساسنامه به 10 کمیته کاهش خواهند یافت. در این بین کمیته امور اقتصادی به بخش کمیته ها اضافه خواهد شد، اما کمیته های فوتسال و فوتبال ساحلی ادغام می شوند و کمیته های جوانان، رسانه ها، آموزش، حقوقی و تدوین مقررات، مطالعات راهبردی و همچنین مسئولیت های اجتماعی و بازی جوانمردانه باید حذف شوند. در ذیل بخش هفتم تعریف، شرح وظیفه و شرایط هر کمیته با جزئیات اعلام شده است.

فصل هشتم این اساسنامه به معرفی دبیرخانه اختصاص دارد که در آن معرفی دبیرکل، وظایف و اختیارات این پست مهم ذیل آن قرار گرفته است. در ماده 53 که ذیل این فصل آمده، شرایط انتصاب و وظایف دبیرکل در دو بخش الف. و ب. تعریف شده که در این ماده نیز با تغییرات روبه رو هستیم. مهم ترین تغییر این بخش کاهش سابقه مدیریتی برای تصدی پست دبیرکلی است که پیش از این احتیاجمند 10 سال سابقه کار بود، اما حالا فردی با 5 سال سابقه کار مشروط به حضور در اداره تشکیلات ورزش می تواند دبیرکل فدراسیون فوتبال گردد.

رکن مستقل قضایی که فصل نهم این اساسنامه محسوب می گردد، یکی از مهم ترین موارد مورد تاکید فیفا بوده است. پیش از این ارکان قضایی فدراسیون فوتبال با پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت رئیسه انتصاب می شدند، اما فیفا تاکید نمود برای حفظ استقلال ارکان قضایی آن ها باید از سوی مجمع انتخاب شوند و انتصاب آن ها توسط رئیس و هیئت رئیسه تخلف است. از همین رو در ماده 54 اساسنامه چند نکته تغییر نموده است که شاید ابتدا باید به ادغام کمیته انضباطی و اخلاق اشاره نمود. همچنین انتخاب آن ها پس از معرفی از سوی هیئت رئیسه از سوی مجمع صورت می پذیرد، هرچند معاون ها و اعضای کمیته های انضباطی/ اخلاق و استیناف همچنان با تصویب هیئت رئیسه انتصاب خواهند شد. تعیین کردن تعداد اعضای این کمیته ها نیز با هیئت رئیسه است. ذیل ماده های 55 و 56 که به معرفی و شرح وظایف دو کمیته رکن قضایی اختصاص دارد، آمده که رئیس، معاونان و اعضای آن ها باید تجربیات قبلی در حوزه فوتبال داشته باشند.

فصل دهم اساسنامه سایر ارکان فدراسیون را معرفی می نماید که شامل کمیته مستقل انتخابات، کمیته صدور مجوز باشگاه ها و حسابرسان مستقل است. در ماده 59 که مربوط به کمیته مستقل انتخابات است، نکات مدنظر فیفا از جمله ارائه کد های انتخاباتی را گنجانده اند. کمیته صدور مجوز باشگاه ها نیز که ماده 60 اساسنامه است، پیش از این با نام کمیته صدور مجوز حرفه ای باشگاه ها در سازمان لیگ فعالیت می کرد که از این پس در فدراسیون فوتبال خواهد بود.

این اساسنامه شامل 15 فصل است که شرح هر کدام از این فصل ها به صورت جداگانه و مفصل وجود دارد. اساسنامه ای که همراه با پیشنهادات اعضای مجمع و اعمال احتاقتصادی بعضی تغییرات به زودی باید در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تایید گردد و سپس با اعلام زمان برگزاری مجمع، در اختیار اعضای مجمع قرار گیرد و پس از رای گیری به تصویب برسد. تمام این مراحل نیز از سوی فیفا آنالیز خواهد شد تا پس از تایید اساسنامه شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم گردد.

منبع: فرارو
انتشار: 4 تیر 1401 بروزرسانی: 4 تیر 1401 گردآورنده: namasho.ir شناسه مطلب: 3802

به "متن کامل پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "متن کامل پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید